prachtige boeken

Bibliotherapie

Bi-blio-the-ra-pie
znw \ bi-bli-o:-the:-ra:-‘pi

het voorschrijven van fictie voor de kwalen des levens
(Berthoud en Elderkin, 2013)

Proza brengt afleiding, proza geneest. Hét uitgangspunt van De Boekenapotheek, kort omschreven als Lees & Genees. …