Als ik geen … , dan

Morgen vierhonderd jaar geleden begon de kerkvergadering die leidde tot het verbieden van de remonstrantse geloofsovertuigingen. Niet dat dat zin heeft gehad…
Als ik geen ongelovige was geweest, dan was ik vast remonstrant. Ik heb wel eens op hun website gekeken en overwogen een dienst bij te wonen. …