Historisch

Zwart Water

kaft zwart waterTexel – 1593. Het stormt, zoals zo vaak op het eiland. Alleen deze keer breekt de dijk door. Vanaf een duin ziet Mattias met zijn moeder, broer en zus de ondergelopen weilanden met daarin hun verdronken schapen. En dat is een ramp, want hoe moeten ze nu de winter doorkomen? Om wat geld te verdienen, monstert Mattias aan op het graanschip de Anna Maria. Maar hij moet heel wat overwinnen om aan boord te gaan; hij voelt de angst voor het water tot in zijn beenmerg. En het water blijkt niet zijn enige vijand…

Fragment
‘Mattias?’
Hij opent zijn ogen. Jansje buigt zich over hem heen in het schemerdonker van de kamer en kijkt alsof ze de duivel heeft zien dansen op het kerkhof.
‘Je mag niet weggaan.’ Jansje fluistert, maar toch klinkt het indringend. ‘Dat schip…’ Ze kijkt even over haar schouder naar de hoek waar moeder ligt te slapen. ‘Je mag niet mee.’
Mattias gaat rechtop in bed zitten. ‘Wat bedoel je?’
‘Ik weet het niet,’ zegt ze. ‘Iets zegt me dat je niet moet gaan.’

Recensie Biblion
In 1593 ziet de jonge Mattias hoe de schapen van zijn familie verdrinken tijdens een grote storm. Daarmee is er te weinig eten voor zijn moeder, broertje, zus en hemzelf. Om geld te verdienen, besluit hij op een schip te gaan werken. Daar leert hij het harde leven kennen, maar ook liefde. Als het meisje op wie hij verliefd is geworden plotseling verdwijnt, blijkt er een angstwekkend geheim te zijn. Kan hij zijn scheepsmaten vertrouwen en zal hij Texel ooit nog terugzien? In dit bijzonder sfeervolle en beklemmende verhaal wordt de spanning langzaam opgevoerd. Met kleurrijke personages wordt een geloofwaardige wereld gecreëerd voor de lezer. Het is bijzonder om je te identificeren met de jonge Mattias die duidelijk moeite heeft met zijn gekozen verantwoordelijkheid en met volwassen worden. Een band met hem is onontkoombaar en dat maakt het verhaal des te fraaier. Er is duidelijk met zorg en goede research een prachtig verhaal opgebouwd dat een grote groep jongens en meiden zal aanspreken. En ook hun ouders zullen dit verhaal bijzonder vinden om te lezen. Met een boeiende verklarende woordenlijst achter in het boek. Vanaf ca. 10 jaar. – Gerben Pelgröm

Verschoppelingen

Verschoppelingen is in juli 2012 verschenen. Het boek kreeg in 2013 van de griffeljury een Vlag & Wimpel. Lees hier het juryrapport (blz 19).

Het verhaal gaat over Daniel:
1664. De elfjarige Daniel woont in een van de armste buurten van Amsterdam als de pest uitbreekt. Binnen een paar weken is Daniel iedereen van wie hij houdt kwijt, behalve Saartje, zijn zusje. Maar waar zij is, weet niemand.
Hij verlaat Amsterdam om haar te zoeken en trekt naar Haarlem. Tevergeefs. Saartje is nergens te vinden. Wel stuit hij op een bende verschoppelingen onder leiding van een duivelse man. Vanaf dat moment lijkt de kans om zijn zusje te vinden kleiner dan ooit. Gelukkig ontmoet Daniel ook nieuwe vrienden. En als hij Saartje dan eindelijk op het spoor is, komt er hulp uit onverwachte hoek.FragmentHet is donker. Alleen de plek waar het vuur was, licht zwak op. Daniel is nog wakker. De enige, aan het gesnurk te horen. Steeds als hij zijn ogen sluit, spookt Saartje in zijn hoofd rond. Hij voelt hoe ze haar pop plagerig tegen zijn wang drukt. ‘Geef Jet eens een kusje.’ Hij hóórt het haar zeggen. Dan hoort hij vader. ‘Je hebt het beloofd, je hebt het beloofd.’ Daniel draait zich om. De ketting rammelt. Waar is Saartje? Leeft ze nog?

Stormvaart

Op 1 januari 2004 begon ik aan een historisch kinderboek. Ruim zes jaar later zag uitgeverij Ploegsma er iets in. Het boek is in juli 2011 verschenen.

Het verhaal
Het is 1691. Chris droomt ervan zeeman te worden, net als zijn vader. Deze is nooit van zijn laatste reis teruggekeerd, en zijn moeder is inmiddels hertrouwd. Chris kan absoluut niet met zijn stiefvader overweg, in tegenstelling tot zijn oudere broer Willem. Als deze laatste aankondigt dat hij op een Oost-Indiëvaarder gaat werken als timmerman, is Chris jaloers. Willem geeft niks om het zeemansleven! Op een dag loopt Chris weg en verstopt hij zich op het schip De Dageraad. Voor hij het weet is hij als verstekeling onderweg naar de andere kant van de wereld. Het is een stormachtige reis vol tegenslagen. Wanneer het schip door piraten geënterd wordt en meegevoerd naar Jamaica, beleeft Chris angstige tijden. Maar niets had hem kunnen voorbereiden op de ontdekking die hij daar doet…

Het schip
Het schip in het verhaal heet de Dageraad en heeft echt bestaan. Helaas is het gezonken voor de kust van Zuid-Afrika. Als voorbeeld heb ik een schip genomen dat te bezichtigen is, namelijk de Batavia. Het is een replica, want ook de echte Batavia is gezonken. In Lelystad is de Batavia te bewonderen op de Bataviawerf.