To the point

Het rapportenboekje. Op de voorkant een jongen en een meisje met de armen over elkaar, getekend door Dick Bruna. Het is meer dan 35 jaar oud, in 1980 is er voor het eerst in geschreven. Toen was ik zes jaar oud. Betekenis der cijfers: 10 uitmuntend, 9 zeer goed, 8 goed, 7 ruim voldoende, 6 voldoende, 5 bijna voldoende, 4 onvoldoende, 3 zeer onvoldoende, 2 slecht, 1 zeer slecht.
Ik lees dat ik in de eerste klas nog erg egocentrisch reageer. Wel doe ik mijn best, maar ik moet goed opletten en veel blijven lezen. Concentratie: redelijk (soms zwak).
In de tweede klas doe ik nog steeds mijn best. Ik moet leren dat ik in een groep zit. Ik ben af en toe opvliegend, moet rustiger worden. Ik kan leuk tekenen, ben enthousiast, werk soms slordig. Ik moet mijn aandacht bij de les proberen te houden, maar ik heb goed gewerkt. Fijn dat ik bevorderd ben. Advies: probeer rustiger te worden.
In de derde klas werk ik van heel netjes tot heel slordig en ben ik bij het eerste rapport nog onrustig. Werken in de groep geeft af en toe problemen. Ik moet proberen te leren ’to the point’ te praten.
Gelukkig is alles goed bij rapport drie, er zijn zelden problemen meer. De onderwijzer wenst mij een prettige vakantie.

Ik denk: wie was dat kind?