Ieder kind kan schrijven

Hoe wordt creatief schrijven een succes?
Door het ontwikkelen van schrijfzin, schrijflenigheid en schrijfzelfvertrouwen. De onderliggende aspecten vind je hier. Deze staan niet los van elkaar: de een versterkt de ander. Ontwikkel ze in samenhang en jouw schrijfonderwijs wordt een succes.

Het belang van schrijven - drie redenen

Schrijven is een krachtig middel voor het onderwijs. Een cognitief proces dat met de juiste aanpak en begeleiding een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Waar lezen een verbinding is tussen de ander en jezelf (je neemt de wereld van de ander in je op), is schrijven dat ook, maar andersom: het is een verbinding tussen jezelf en de ander (je deelt wat er in jou omgaat).

Reden 1

Schrijven is de manier om je gedachtes te orderen en te onderzoeken, want als je schrijft neem je tijd om na te denken over wat je van iets vindt, om je te verplaatsen in een ander, een andere situatie of omgeving. Schrijven laat je nadenken en reflecteren.

Reden 2

Door te schrijven verwerk en veranker je kennis en onderzoek je hoe jij je tot die kennis verhoudt.

Reden 3

Schrijven doet een beroep op heel veel vaardigheden. Door te schrijven ontwikkel je deze vaardigheden, zodat je ze de rest van je leven in kunt zetten.

In het boek ‘Rijke taal – Taaldidactiek voor het basisonderwijs’ van Erna van Koeven en Anne-ke Smits staat: Aandacht voor schrijven op school is juist een goede investering. Schrijven ondersteunt begripsprocessen en spelling, leidt tot creativiteit en is – net als lezen – een belangrijke basis voor 21st century skills. Het biedt zelfvertrouwen in het maat-schappelijk functioneren, bijvoorbeeld bij sollicitaties, communicatie in werksituaties of communicatie met de school van eventuele leerlingen. 

Schrijfzin ontwikkelen
lenigheid voor het schrijven ontwikkelen

Bovendien is het belangrijk voor de persoon-lijke ontwikkeling van leerlingen dat zij zich goed schriftelijk leren uitdrukken. Niet alleen omdat er wellicht een succesvol blogger aan hen verloren kan gaan, maar ook omdat schrij-ven hen kan helpen om de dingen die hen bezighouden, te structureren en te verwerken. 

Schrijven is een complex proces dat een beroep doet op veel verschillende vaardigheden.

Deze ontwikkelen kinderen niet als er vooral aandacht is voor vrij schrijven, als leerkrachten geen hoge verwachtingen hebben, als kinderen te weinig houvast ervaren bij schrijfopdrachten.

Begeleiding is belangrijk. Vaak kan een kind met eenvoudige aanwijzingen grote stappen zetten. Dat leidt tot meer zelfvertrouwen. En dan wordt schrijven ineens wel leuk.

vertrouwen ontwikkelen

Hoe ik kan helpen...

Inspiratiesessie

Je leert het beste door zelf te ervaren!
In deze sessie leg ik alles uit over verhaalopbouw en schrijf-technieken en maak de vertaling naar de onderwijspraktijk. Je leert aan de hand van korte opdrachten de technieken zelf toepassen en vult ondertussen je gereedschapskist met didactiek en inspirerende schrijflessen.

Teamtraining

Wil je met je team dieper ingaan op het schrijfonderwijs, hoe je een doorgaande lijn uitzet, hoe je schrijfzin, schrijf-lenigheid en schrijfzelfvertrouwen ontwikkelt bij kinderen?
In deze teamtraining ga ik in op doelen en aanbod, opdrachten, schrijftechnieken en didactisch en pedagogisch handelen. Na afloop heb je voldoende handvatten en ideeën voor succesvol schrijfonderwijs.

Adviesgesprek

Ben je taalcoördinator of teamleider en wil je advies over de aanpak van schrijven op je school? Ik ga graag met je in gesprek om mee te denken over de mogelijkheden. 

Interesse?

Neem contact op via het contactformulier.

Of schrijf je in voor mijn maandelijkse nieuwsbrief. Ik deel lesideeën, tips, vakkennis en inzichten.