prachtige boeken

Bibliotherapie

Bi-blio-the-ra-pie znw \ bi-bli-o:-the:-ra:-‘pi het voorschrijven van fictie voor de kwalen des levens (Berthoud en Elderkin, 2013) Proza brengt afleiding, proza geneest. Hét uitgangspunt van De Boekenapotheek, kort omschreven als Lees & Genees.

Zo zijn ze…

Het is figuurlijk bedoeld, maar letterlijk opgeschreven. Dát zeiden ze. Mijn mond viel open.